Velikonoce v řepské farnosti

Zpovědní den farnosti bude v pondělí 3. dubna od 16:30 v kostele Svaté Rodiny.

OslavaDatumSv. MartinSv. Rodina 
Květná neděle24. března7:459:00 
Zelený čtvrtek28. března 18:00následuje adorace
v Getsemanech
Velký pátek29. března 9:00 (KřC)
16:00
velkopáteční obřady
Bílá sobota30. března 9:00 (MsČ)
20:30 (vigilie)
vigilie s obnovu
křestního vyznání
Zmrtvýchvstání Páně31. března10:309:00žehnání pokrmů
Pondělí velikonoční1. dubna 9:00 

Vysvětlivky:

tučně označené bohoslužby budou přenášeny na farní YouTube
KřC — modlitba křížové cesty
MsČ — modlitba se čtením, pak do 11 hodin bude kostel otevřen k soukromé adoraci u Božího hrobu

Tradiční křížová cesta na Velký pátek na Petříně bude ve 21:00 (sraz je na strahovském nádvoří před bazilikou).