V sobotu 25. září jsme se vypravili na Strahov u příležitosti 900. výročí založení řádu premonstrátů. V tomto jubilejním roce jsou ve strahovské bazilice vystaveny ostatky zakladatele Řádu — sv. Norberta. Pouť jsme tedy začali v bazilice stručnou prohlídkou, podívali jsme se na nově ulité zvony, které jsou zde instalovány, než dojde k jejich zavěšení na věž. Následovala krátká pobožnost a pak prohlídka knihovních sálů. Následně jsme pouť zakončili malým agapé v prostorách kláštera... Za pořízení fotografií děkuji panu Jiřímu Veselému a Jaroslavu Klápštěmu.

Datum pořízení