V roce 2020 se nám podařilo získat příspěvek 410 tis. Kč. na opravu fasády a hromosvodu na kostele sv. Martina, přičemž obojí bylo ve špatném stavu. Práce probíhaly od srpna skoro do konce listopadu 2020, přičemž bylo nutné překonávat překážky v podobě covidových omezení, personální oslabení v památkové péči a jiné těžkosti. Výsledek však stojí za to, posuďte sami.

Datum pořízení