V roce 2021 papež František rozhýbal velké hnutí v církvi,  synodalitu. Její podstatou je zapojit do dialogu o budoucím směřování křesťanů co nejvíce členů církve. V naší farnosti brzy vznikly tři synodální skupinky, které ve fázi farních synodálních skupinek zpracovávaly otázky nabídnuté k promýšlení. Ovšem odesláním výsledků to neskončilo a toužíme se setkávat a promýšlet své budoucí směřování i nadále. Proto jedenkrát za dva měsíce v Klubu Domova sv. Karla Boromejského první čtvrtek od 19 hodin se setkáváme a debatujeme na aktuální témata. 

Setkání je otevřené, není třeba se přihlašovat. Vede ho farář Řehoř J. Žáček, tel. 731 621 269, e-mail: rehor.zacek@gmail.com.